Etický kodex

ETICKÝ KODEX PORADCŮ PRACUJÍCÍ POD OCHRANNOU ZNÁMKOU
NP KK:

 • Naturopat NP KK nepoužívá ve své praxi postupy,
  které vědecká rada lékařské komory ČR označila jako šarlatánství
 • Naturopat NP KK nepoužívá žádné z metod měření
  kontaminací a patogenních organismů k potvrzování nebo vyvracení lékařských
  diagnóz, klienta upozorňuje na všechny limity těchto metod
 • Naturopat NP KK aktivně spolupracuje s lékaři a
  nikdy nenabádá klienta, aby se vyhýbal lékařským testům a vyšetřením, aby je
  oddaloval nebo ignoroval. Může upozorňovat na jejich limity, ale z principu
  klienta od nich neodrazuje.
 • Naturopat NP KK nikdy nevydává stravovací terapii,
  jakékoli manuální, frekvenční nebo biorezonanční kompenzace, a suplementaci
  potravinovými doplňky za léčiva a léčebné prostředky
 • Naturopat NP KK v žádné ze svých činností neporušuje
  zákony ČR a legislativu EU
 • Naturopat NP KK nikdy nezneužívá situace chronicky
  nebo smrtelně nemocných ke svému obohacení, vždy upozorní takového klienta, že
  v případě použití postupů naturopatické detoxikace u takto závažných problémů
  je výsledek vždy nejistý.

Kontakt

Radka Odstrčilíková, výživový konzultant Na Brázdě 765/5, Ostrava-Hrabová, 720 00 +420777189406 kosmero@volny.cz